poniedziałek, 28 lipca 2014

CZASOPISMA

„Agrotechnika” – (dawna Agrochemia) Od 50 lat cieszy się popularnością wśród rolników we wszystkich rejonach kraju. Miesięcznik redagowany jest w formie poradnika dla producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów nawożenia, ochrony i kompleksowej uprawy poszczególnych gatunków roślin. Podstawową tematykę uzupełniają informacje dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnej mechanizacji wykonywania zabiegów w produkcji polowej. Nasz poradnik publikuje co miesiąc aktualne zalecenia opracowywane przez autorów Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu Ochrony Roślin, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Melioracji Użytków Zielonych, Akademii Rolniczych i Zakładów Doświadczalnych w całym kraju. „Agrotechnika” skierowana jest do rolników zainteresowanych unowocześnianiem i rozwojem swoich gospodarstw, poszukujących wiedzy fachowej i dobrego poradnictwa.

Miesięcznik "Owoce Warzywa Kwiaty" ukazuje się nieprzerwanie od 50 lat. To popularne czasopismo adresowane jest do profesjonalistów: rolników, producentów owoców, warzyw i kwiatów oraz handlowców. Publikuje ważne i pożyteczne informacje o uprawie i odmianach warzyw, owoców, roślin ozdobnych, nowoczesnych technologiach, technice ogrodniczej, ochronie roślin. Porusza zagadnienia dotyczące rynku, ekonomiki produkcji oraz związane z ekologią i alternatywną ochroną biologiczną upraw.

Miesięcznik "Sad Nowoczesny" wydawany jest od 1972 r. Skierowany jest głównie do polskich sadowników. Przekazywane są w nim najnowsze osiągnięcia nauki i techniki dotyczące uprawy roślin sadowniczych, m.in.: nawożenia, ochrony przed szkodnikami i chorobami, przechowywania owoców oraz hodowli nowych odmian. Czasopismo upowszechnia wyniki prac badawczych krajowych ośrodków naukowych. Obok artykułów zamieszczane są także reklamy najlepszych produktów mających zastosowanie w gospodarstwie sadowniczym i szkółkarskim.

 

Dwumiesięcznik "Jagodnik" to specjalistyczne czasopismo dla producentów roślin jagodowych. Porusza zagadnienia dotyczące upraw takich gatunków jak truskawka, malina, porzeczki czarne i kolorowe, agrest, borówka amerykańska, aronia oraz innych, mało jeszcze znanych gatunków w Polsce, a mogących zainteresować producentów roślin jagodowych i ich odbiorców.

Dwumiesięcznik "Pod Osłonami"to specjalistyczne czasopismo ogrodnicze, poświęcone szklarniowym i tunelowym uprawom warzyw i roślin ozdobnych.

Kwartalnik „Pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek“ służy rozwojowi pieczarkarstwa w Polsce od 1959 r. Adresowany jest przede wszystkim do producenta pieczarek oraz producentów podłoża, grzybni, przetwórców grzybów. Artykuły dotyczą najnowszych technologii uprawy pieczarek i boczniaka, chorób i szkodników oraz ekonomiki produkcji (w tym marketing, polityka rolna w Polsce i w UE). 

Internetowe archiwum Owoce warzywa kwiaty