środa, 30 lipca 2014

OWOCE / ARTYKUŁY

DATA PUBLIKACJI: 05.01.2012

Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2012


Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2012

 

B. Meszka, A. Maciesiak, Instytut Ogrodnictwa, Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice

Wzorem lat ubiegłych zaktualizowano Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2012. W oparciu o rejestr środków ochrony roślin dostępny na stronie MRiRW przedstawiono w nim wykaz pestycydów dopuszczonych do stosowania w uprawach sadowniczych oraz metody zwalczania agrofagów oparte na prawidłowym monitoringu i progach szkodliwości. Program zawiera wykaz pestycydów dopuszczonych do stosowania w Integrowanej Produkcji, a także co jest nowością – informacje na temat przynależności poszczególnych środków ochrony roślin do określonych grup chemicznych, co ułatwi decyzję o właściwym doborze preparatu uwzględniającą rotację.

Podstawową zasadą ochrony roślin jest korzystanie ze środków chemicznych zgodnie z zaleceniami, co ma wpływ na opóźnienie pojawiania się ras szkodników i patogenów odpornych na środki ochrony roślin, uniknięcie problemów z pozostałościami preparatów w owocach i fitotoksycznością w przypadku użycia wyższej niż zalecana dawka. Przy wyborze preparatu należy uwzględnić specyfikę każdego z nich, a także zespół czynników klimatycznych (temperatura, opad, nasłonecznienie itp.) i środowiskowych (wiek, faza rozwojowa roślin i patogena, stadium szkodnika) oraz jakość i rodzaj stosowanego opryskiwacza.

Ze względu na zachodzące zmiany, zanim zostanie użyty konkretny pestycyd, niezwykle istotne jest zapoznanie się z treścią jego etykiety. Okazuje się, że pod nazwą znanych i powszechnie stosowanych w przeszłości środków, zostały zarejestrowane produkty zawierające zupełnie inną substancję czynną, o innym zakresie stosowania lub zakres ten uległ zmianie w wyniku ograniczenia lub rozszerzenia spektrum zwalczanych chorób lub szkodników. W przypadku fungicydów, zmieniony został zakres zwalczanych patogenów dla środków zawierających tiuram (Thiram Granuflo 80 WG i Pomarsol Forte 80 WG). Nie można ich obecnie używać w sadach wiśniowych przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni. Według nowej etykiety środki te polecane są tylko do zwalczania parcha jabłoni, kędzierzawości brzoskwini i szarej pleśni truskawki.

Dla niektórych preparatów skończył się okres ważności zezwolenia oraz pozostawania w obrocie. W roku 2011 zostały wycofane fungicydy Ipotar 600 SC i Tiotar 800 SC stosowane przeciwko mączniakowi jabłoni oraz mączniakom prawdziwym truskawki i winorośli. Nie ma także w wykazie – środka Rovral Flo 255 SC, przeznaczonego do zwalczania chorób maliny i truskawki, który w obrocie może pozostawać tylko do 9 lutego 2012. Jest jednak jego zamiennik, ponieważ od zeszłego roku producenci mogą do programów ochrony przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów maliny włączać Rovral Aquaflo 500 SC.

Ochrona przed chorobami

Do ochrony roślin sadowniczych przed chorobami zarejestrowane są obecnie 82 fungicydy. Wśród nich jest 12 produktów o nowych nazwach handlowych, ale tak naprawdę tylko 2 z nich – Flint Plus 64 WG i Bellis 38 WG – to preparaty o innym składzie chemicznym niż istniejące na rynku. Pozostałe (Arjo-Kaptan 80 WG, Buffer 250 EC, Funguran A Plus/Funguran Forte 50 WP, Golden Difenokonazol 250 SC, Golden Propikonazol 250 EC, Jetzone 250 EC, Mertop 80 WG, Skower 250 EC i Sokker 250 EC) są to środki pochodzące z Importu Równoległego (IR), zawierające w swoim składzie kaptan, difenokonazol lub propikonazol, które doskonale znane są producentom owoców. O biologicznej skuteczności tych preparatów przeciwko zwalczanym patogenom nie możemy nic powiedzieć, ponieważ nie były one badane w Instytucie.

Krótka charakterystyka fungicydów, które pojawią się w sezonie 2012 w obrocie:
Bellis 38 WG – zawiera 25,2% boskalidu (związek anilidowy) i 12,8% piraklostrobiny (strobiluryna). Preparat polecany jest do zwalczania gorzkiej zgnilizny jabłek, która jest najgroźniejszą grzybową chorobą jabłek w trakcie ich przechowywania. Jej sprawcą są 2 gatunki grzybów z rodzaju Pezicula spp. oraz grzyb Glomerella cingulata. W przypadku podatnych odmian (‘Gala’, ‘Jonagold’, ‘Ligol’, ‘Golden Delicious’, ‘Pinova’, ‘Rubin’) zniszczeniu może ulec nawet ponad 50% plonu. Jest to środek o działaniu mezostemicznym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Hamuje kiełkowanie zarodników i wzrost strzępek grzybów poprzez hamowanie oddychania i zakłócanie innych procesów energetycznych. Zalecany jest w okresie przedzbiorczym, nie częściej niż 2 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Środek ten stanowi doskonałe uzupełnienie asortymentu preparatów polecanych do zwalczania gorzkiej zgnilizny jabłek, zwłaszcza w sadach, w których obserwuje się spadek skuteczności preparatu Topsin M 500 SC na skutek pojawienia się form odpornych grzyba Pezicula spp. Do najważniejszych zalet preparatu należy wysoka skuteczność działania oraz selektywność w stosunku do organizmów pożytecznych. Bellis 38 WG charakteryzuje się krótkim, 7-dniowym okresem karencji, a zalecana dawka preparatu to 0,8 kg/ha.
Flint Plus 64 WG – jest mieszaniną kaptanu (60%) i trifloksystrobiny (4%). Jest to fungicyd o działaniu mezostemicznym i powierzchniowym. Preparat o działaniu mezostemicznym charakteryzuje się tym, że substancja aktywna rozprzestrzenia się w fazie gazowej na liściach, silnie wiąże się z powierzchnią rośliny, jest absorbowana przez warstwę woskową, przemieszcza się w przestworach międzykomórkowych. Flint Plus 64 WG polecany jest do zabiegów zapobiegawczych i interwencyjnych przeciwko parchowi i mączniakowi jabłoni. Zalecana dawka to 1,85 kg/ha. Środka nie należy używać częściej niż 2 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania. Ze względu na mieszaninę zawartych substancji aktywnych można go stosować w sadach, w których stwierdzono odporność grzyba Venturia inaequalis (sprawcy parcha jabłoni) na strobiluryny na poziomie średnim i wysokim. Obecność dwóch substancji aktywnych sprawia, że fungicyd zakłóca procesy energetyczne u grzybów, hamuje syntezę białek oraz wywołuje zaburzenia w mitochondrialnym transporcie elektronów, dzięki czemu hamuje kiełkowanie zarodników, jak również formowanie i rozwój grzybni. Preparat jest również bardzo skuteczny w zwalczaniu infekcji wtórnych mączniaka jabłoni, hamuje kiełkowanie zarodników i tworzenie przycistki.
Arjo-Kaptan 80 WG i Mertop 80 WG – zawierają 80% kaptanu, są to środki powierzchniowe, które działają zapobiegawczo w zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy. Zalecana dawka – 1,9 kg/ha.
Funguran A Plus 50 WP i Funguran Forte 50 WP – zawierają 50% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowego. Preparaty powierzchniowe, działają zapobiegawczo w zwalczaniu parcha jabłoni i zarazy ogniowej na jabłoniach i gruszach. W zwalczaniu parcha jabłoni środki stosować tylko do okresu zielonego pąka w dawce 0,75 kg/ha. W zapobieganiu zarazy ogniowej na jabłoniach preparaty stosuje się w dawkach od 0,75 do 1,5 kg/ha, a na gruszach od 1,5 do 3,0 kg/ha. Wyższych z zarejestrowanych dawek używać w okresie kwitnienia i po zbiorze, a na gruszach dodatkowo w okresie nabrzmiewania pąków, natomiast niższe w okresie wzrostu owoców.
Buffer 250 EC/Golden Propikonazol 250 EC/Jetzone 250 EC – środki o działaniu układowym. Zawierają 250 g/l propikonazolu (triazol). Polecane są do zwalczania parcha i mączniaka jabłoni. Najlepiej aplikować je od fazy różowego pąka, nie częściej niż 2 razy w sezonie, w temperaturze powyżej 12°C. W zwalczaniu parcha jabłoni wykazują działanie interwencyjne do 72 godzin. Zalecana dawka – 0,3 l/ha. Wymienione fungicydy użyte w dawce 0,45 l/ha zwalczają także brunatną zgniliznę drzew pestkowych w sadach wiśniowych.
Golden Difenokonazol 250 EC/Skower 250 EC/Sokker 250 EC – zawierają 250 g difenokonazolu (triazol) w 1 litrze środka. Polecane są do zwalczania parcha jabłoni i gruszy oraz mączniaka jabłoni. W zwalczaniu parcha jabłoni wykazują działanie interwencyjne do 120 godzin. Są również skuteczne w zwalczaniu drobnej plamistości liści drzew pestkowych i brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na wiśniach, zaś na porzeczce czarnej i agreście – opadziny liści porzeczki, amerykańskiego mączniaka agrestu i rdzy wejmutkowo-porzeczkowej. Zalecana dawka – 0,2 l/ha. Najlepiej stosować je od fazy różowego pąka, nie częściej niż 2 razy w sezonie, w temperaturze powyżej 12°C.

Ochrona przed szkodnikami

Nastąpiły także znaczne zmiany w doborze insektycydów, które mogą być używane do zwalczania szkodników. Z listy środków zostało skreślonych kilka syntetycznych pyretroidów: Alfazot Extra 100 EC, Bulldock 025 EC, Pilar-Alfacypermetryna 100 EC, Roztoczol Extra 050 CS, Tak Tak 100 EC i Talstar 100 EC. Nie ma już także w wykazie preparatu Nurelle Max 515 EC, który był mieszaniną chloropiryfosu i alfa-cypermetryny. Wymienione środki mogły być wykorzystywane do zwalczania wielu szkodników. Skończył się także okres ważności zezwolenia dla preparatu SpinTor 480 SC, który był polecany do zwalczania zwójkówek liściowych oraz owocówek (jabłkóweczki i śliwkóweczki). W obrocie nadal pozostaje SpinTor 240 SC. Nie będzie także środka Repentol – 6PA służącego do zabezpieczania roślin przed zwierzyną łowną.
Do zwalczania szkodników zarejestrowano trzy środki z grupy neonikotynoidów. Dwa nowo wprowadzone środki Acetamip 20 SP i Viper 20 SP zawierają acetamipryd. Tę samą substancję zawiera dobrze znany Mospilan 20 SP oraz Sumitox 20 SP. Trzeci ze środków to Apacz 50 WG zawierający chlotianidynę, a więc inną substancję aktywną, ale należący do tej samej grupy chemicznej neonikotynoidów. Z grupy syntetycznych pyretroidów zarejestrowany został Jetstac 100 EC, który zawiera alfa-cypermetrynę, tę samą substancję aktywną co Fastac 100 EC. Rozszerzona została lista środków zawierających chloropiryfos, które polecane są wyłącznie do zwalczania pędraków, drutowców i opuchlaków. Nowo wprowadzone środki to Jetban 480 EC i Pyrifos Gold 480 EC. W wykazie insektycydów znajduje się tylko jeden preparat, z innej grupy chemicznej, niż dotychczas stosowane środki. Jest to Coragen 200 SC z grupy atranilowych diamidów.

Z kolei kilka dobrze znanych i powszechnie stosowanych środków ma zmienione zapisy w etykietach rejestracyjnych. Zgodnie z aktualną etykietą Magus 200 SC nie może być już używany do zwalczania przędziorka chmielowca na porzeczce czarnej. Preparat Steward 30 WG nie jest obecnie zalecany do zwalczania owocówki śliwkóweczki. Z kolei preparat Calypso 480 SC ma znacznie rozszerzony zakres stosowania. Zgodnie z obowiązującą etykietą może być użyty na jabłoni do zwalczania kwieciaka jabłkowca, owocnicy jabłkowej, mszycy jabłoniowo-babkowej, toczyka gruszowiaczka i owocówki jabłkóweczki. Na gruszy zwalcza paciornicę gruszowiankę. Na śliwie można go stosować do zwalczania mszycy śliwowo-trzcinowej, owocnicy żółtorogiej i jasnej oraz owocówki śliwkóweczki. Na wiśni i czereśni zwalcza mszycę wiśniowo-przytuliową oraz nasionnicę trześniówkę. Na porzeczce zwalcza mszyce i pryszczarka porzeczkowca pędowego. Calypso 480 SC może być także stosowany do zwalczania mszyc na borówce wysokiej z zachowaniem 21-dniowego okresu karencji. Znacznie rozszerzony zakres stosowania ma również Mospilan 20 SP. Obecnie może być stosowany na jabłoni do zwalczania mszyc, toczyka gruszowiaczka, owocnicy jabłkowej i owocówki jabłkóweczki. Na gruszy zwalcza mszyce i owocówkę jabłkóweczkę. Na śliwie zwalcza owocnice śliwowe, mszyce i owocówkę śliwkóweczkę. Na wiśni i czereśni zwalcza mszyce oraz nasionnicę trześniówkę. Na truskawce zwalcza chrząszcze opuchlaków.

Krótka charakterystyka insektycydów, które pojawią się w sezonie 2012
Acetamip 20 SP i Viper 20 SP – zawierają 20% acetamiprydu. Mają jednak znacznie węższy zakres rejestracji niż Mospilan 20 SP. Mogą być stosowane na jabłoni do zwalczania mszyc, toczyka gruszowiaczka i owocówki jabłkóweczki. Na wiśni i czereśni zwalczają nasionnicę trześniówkę, a na plantacjach truskawek chrząszcze opuchlaków.

Apacz 50 WG zawiera 50% chlotianidyny, może być stosowany tylko na jabłoni do zwalczenia mszycy jabłoniowej i jabłoniowo-babkowej.
Acetamip 20 SP, Viper 20 SP i Apacz 50 WG zwiększają liczbę środków z grupy neonikotynoidów. Należy pamiętać, że środki z tej grupy nie mogą być używane częściej niż dwa razy w sezonie wegetacji aby nie doprowadzić do selekcji ras odpornych szkodników. Obserwuje się, że w ostatnich latach preparaty z tej grupy stosowane są w sadach zbyt często. Niektórzy sadownicy używają wprawdzie środka innego z nazwy, ale należącego do grupy neonikotynoidów. Preparaty z tej grupy zwalczają wprawdzie wiele szkodników, ale trzeba je stosować z dużą rozwagą.
Preparat Coragen 200 SC zawiera 200 g chlorantraniliprolu w 1 litrze. Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo i wgłębnie. Zwalcza owcówkę jabłkóweczkę oraz zwójkówki liściowe na jabłoni. Może być stosowany w Integrowanej Produkcji.
Jetstac 100 EC – jego substancją aktywną jest alfa-cypermetryna (100 g w 1 l). Zakres jego stosowania jest taki sam jak preparatu Fastac 100 EC.
Jetban 480 EC i Pyrifos Gold 480 EC zawierają chloropiryfos. Podobnie jak inne środki mające tę samą substancję aktywną Dursban 480 EC, Golden Pyrifos 480 EC, Owadofos Extra 480 EC i Pyrinex Extra 480 EC zwalczają pędraki, drutowce i opuchlaki. Mogą być stosowane przed zakładaniem sadu lub plantacji roślin jagodowych (5 l/ha). W dawce niższej (2,5–3,0 l/ha) zwalczają chrząszcze opuchlaków na plantacjach truskawek. Do tego celu mogą być użyte po zbiorze owoców.

Więcej informacji na temat środków ochrony roślin i ich zastosowania można znaleźć w aktualnym Programie ochrony roślin sadowniczych wydawnictwa Hortpress

 KOMENTARZY: 0
TWOJA OCENA:
Trwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 3.8 z 5. 4 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść komentarza:

Wpisz kod z obrazka:

Jeżeli chcą Państwo zamieścić komentarz do tego artykułu, prosimy o wypełnienie znajdującego się po lewej formularza.

Państwa komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora. Hortpress Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy bez konieczności podania powodu.

Prezentowane komentarze nie przedstawiają stanowiska Hortpress Sp. z o.o., a jedynie ich autorów.