środa, 30 lipca 2014

WARZYWA / ARTYKUŁY

DATA PUBLIKACJI: 27.12.2011
AUTOR: Agnieszka Majewska

Nowe odmiany papryki



 

 

Co roku na rynku pojawia się kilka nowych odmian papryki, z których każda może być strzałem w dzie­siątkę. Być może wśród tegorocznych nowości uda się znaleźć taką, która spełni wszystkie oczekiwania za­równo producentów, jak i konsumentów.

CLAUSE

Murano F1 - odmiana wczesna, po­lecana do uprawy w tunelach folio­wych. Owoce intensywnie czerwone (około 250 g), najwyższej jakości, co gwarantuje dobry plon handlowy. Pre­zentują się efektownie w kartonowych opakowaniach.

EJA (SEMO)

Saskia F1, - odmiana wczesna, prze­znaczona do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu. Owoce typu blok (120-140 g), o grubej ściance (około 6 mm) i ładnej, czerwonej barwie, bar­dzo smaczne. Rośliny średnio wysokie.

Slavy F1 - odmiana wczesna, pole­cana do uprawy w polu i w tunelach foliowych nieogrzewanych. Owoce piramidalne, o masie 100-110 g i ściance grubości około 5 mm. W okresie dojrzałości zbiorczej z ja­snozielonych przebarwiają się na ko­lor czerwony.

Superamy F1 - odmiana wczesna, plenna, o dużych (110-130 g), pirami­dalnych owocach. Ścianka owoców gruba, około 6 mm. Rośliny wysokie. Pod koniec wegetacji dojrzewające owoce zmieniają barwę z jabłkowożółtej na jasnoczerwoną.

MONSANTO

Orange Glory F1 - owoce intensyw­nie pomarańczowe, przeważnie czterokomorowe, gładkie, o masie 200­-220 g, bardzo kształtne, twarde, o dos­konałym słodkim smaku. Rośliny średniej sile wzrostu. Odmiana tole­rancyjna na niesprzyjające warunki. Ze względu na wyrównany kształt oraz piękną barwę spełnia oczekiwania naj­bardziej wymagających odbiorców (su­permarkety, eksporterzy).

Pedrosas F1 - odmiana czerwonoowocowa, o kształtnych, 3-4-komorowych owocach typu blok, bardzo wy­sokiej jakości. Masa owoców 220 g, gruba ścianka. Wydłużona szypułka zapobiega zakleszczaniu się owoców między pędami. Rośliny o silnym wzro­ście i otwartym pokroju. Mocny system korzeniowy wpływa na dobre zawiązy­wanie owoców przez cały okres wege­tacji, co przekłada się na wysoki plon. Odmiana polecana do uprawy pod osłonami na potrzeby supermar­ketów i eksportu.

Tallante F1 - odmiana żółtoowocowa, przeznaczona do uprawy pod osło­nami. Owoce typu blok, 3-4-komorowe, kształtne, błyszczące, o średniej masie 250 g. Rośliny dobrze i regular­nie zawiązują owoce przez cały okres wegetacji. Duży udział owoców wyso­kiej jakości.

NICKERSON-ZWAAN (HAZERA GENETICS)

Ruberto F1 - odmiana średniowczesna, polecana do uprawy w niskich

wysokich tunelach foliowych. Owoce typu blok (200-250 g), intensywnie ciemnoczerwone, o grubej ściance, czterokomorowe, z grubą szypułką, odporne na mikrospękania.

Sollie F1 - bardzo wczesna odmia­na żółtoowocowa. Owoce typu blok, czterokomorowe, twarde, o masie 180-210 g i grubej ściance. Rośliny o umiarkowanym wzroście i zwartym pokroju. Przebarwiają się z koloru ciemnozielo­nego do żółtego z pięknym połyskiem. Ze względu na wielkość i jakość owoców szczególnie polecana na eksport i do sprzedaży w zestawach różnokolo­rowych.

RIJK ZWAAN

Nirwin F1 - odmiana przeznaczo­na do uprawy w tunelach foliowych. Owoce czerwone, bardzo duże (270­-290 g), odporne na mikrospękania, nawet w czasie niekorzystnej pogo­dy. Rośliny o mocnych pędach śred­niej długości, z ograniczoną liczbą pędów bocznych. Szypułki masyw­ne, łatwe do oderwania w czasie zbioru. Luźny pokrój roślin sprawia, że owoce są kształtne i zachowują wysoką jakość.

TOMA SEEDS (FITO SEMILLAS)

Olite F1 - odmiana bardzo wczesna, żołtoowocowa. Owoce średniej wielkości (160-180 g), typu blok, o gru­bych ściankach i dużej trwałości pod­czas transportu. Rośliny o średnim wigorze, krótkich międzywęźlach, okaza­łych liściach i sztywnych pędach, tole­rancyjne na spadki temperatury. Ze względu na doskonały kształt i wyrów­nanie, także jesienią, spełniają oczeki­wania odbiorców hurtowych.

Olivera F1 - odmiana bardzo wcze­sna. Owoce typu blok, 3-4-komorowe, o masie 200-220 g, twarde i smaczne. skórka gruba, ciemnoczerwona, nawet jesienią. Odmiana o wysokiej trwałości, przydatna w produkcji wielkotowarowej. Rośliny o silnym wigorze, sztywnych pędach i okazałych liściach, zawiązują owoce niezależnie od pogody i obciąże­nia pędów. Średniej długości międzywęźla i długie szypułki ułatwiają zbiór.

WING SEED

Eskimo F1 - odmiana wczesna, bar­dzo plenna, polecana do uprawy w tu­nelach foliowych i w polu. Ma dużą to­lerancję na niską temperaturę. Rośliny o mocnym systemie korzeniowym. Owoce (11-12 cm x 10 cm) o grubej ściance, bardzo smaczne; do końca zbiorów zachowują jednakową wiel­kość i wysoką jakość.

 

 

Artykuł pochodzi z nr 24/2011 czasopisma „Owoce Warzywa Kwiaty"

 



KOMENTARZY: 0
TWOJA OCENA:
Trwa wysyłanie Twojej oceny...
Ocena: 5.0 z 5. 1 ocen.
Kliknij pasek ocen aby ocenić wpis.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść komentarza:

Wpisz kod z obrazka:

Jeżeli chcą Państwo zamieścić komentarz do tego artykułu, prosimy o wypełnienie znajdującego się po lewej formularza.

Państwa komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora. Hortpress Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy bez konieczności podania powodu.

Prezentowane komentarze nie przedstawiają stanowiska Hortpress Sp. z o.o., a jedynie ich autorów.